Garanția Produselor

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi, SC DAILY SALES SRL, având sediul social în România, Orașul Chitila, Județul Ilfov, Str. Aurel Vlaicu 10, bl. F1, sc. 1, et. 1, ap. 7, cu certificat de înregistrare J23/8029/2023, CUI 49193796, operator al magazinului online www.eseller.ro asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art.4 și 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele furnizate de SC DAILY SALES SRL, livrate cu factura anexată, nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu standardele SR ISO 7173 şi SR ISO 7174/1.

Produsele vândute cu factura anexată beneficiază de garanţia minimă legală de 1-2 ani pentru persoane fizice și de 1 an pentru persoane juridice, de la data achiziţionării, precum şi service post garanţie contra cost.
Durata medie de utilizare a produselor este de 3 ani dacă nu este altfel specificat în paginile de descriere a produselor.
În perioada de garanţie se repară sau se înlocuiesc piesele sau subansamblele defecte, pe cheltuiala furnizorului, numai în situația în care sunt îndeplinite toate condițiile de garanție în mod cumulativ. În caz contrar, piesele sau subansamblele se vor repara/înlocuii exclusiv contra cost.
Furnizorul va alege modalitatea efectivă de asigurare a garanției (reparare sau înlocuire) în funcție de defectul produsului și de costurile împlicate, în sensul că producătorul nu poate fi obligat să înlocuiască o piesă, dacă aceasta poate fi reparată cu aceleași rezultate funcționale.

Condiţii de garanţie:

Pentru a beneficia de garanţie cumpărătorul este obligat să folosească corespunzător produsul, să păstreze certificatul de garanţie şi să îl prezinte la întocmirea reclamaţiei referitoare la defectele produsului, toate aceste condiții fiind cumulative. Neîndeplinirea uneia dintre ele atrage pierderea garanției.
Producătorul este exonerat de obligaţiile sale privind garanţia, dacă defectul s-a produs din cauza nerespectării de cțtre consumator a înstrucţiunilor de utilizare, de întreţinere, manipulare şi depozitare a produsului. De asemenea intervenţiile asupra produsului de câtre persoane neautorizate duc la pierderea garanţiei. Defecţiunile şi reparaţiile efectuate precum şi menţiunile cu privire la acestea, vor fi înscrise în formularul de garanţie.
Unitatea de service prin care se asigură întreţinerea şi reparaţiile în termen de garanţie este 
SC DAILY SALES SRL., având sediul social în România, Str. Aurel Vlaicu 10, bl. F1, sc. 1, et. 1, ap. 7, Chitila, Ilfov, Telefon: 0721 046 999. Perioada de rezolvare a reclamaţiei este de maxim 15 zile de la data sesizării, garanţia prelungindu-se cu durata în care produsul a fost în reparaţie.

Condiţii de întreţinere a produselor:

  • Curăţarea produsului cu o cârpă moale cu detergent special;
  • A se feri de acţiunea substanţelor uleioase, hidrocarburi etc. care pot duce la pătarea sau deteriorarea materialului;

Nu se acordă garanţie dacă produsul s-a defectat in următoarele cauze:

  • Incendii, accidente, neglijenţa în utilizare, manipulare sau transport necorespunzător, instalari necorespunzătoare, dacă transportul sau instalarea au fost efectuate de orice altă persoană în afară de producător, modificări sau adaptări necorespunzătoare, calamităţi naturale, (trăsnet, cutremur, inundaţii);
  • Intervenţia unor persoane sau unităţi service neautorizate de câtre SC DAILY SALES SRL duce la pierderea garanţiei;
  • Nu se vor efectua reparații pe garanție pentru viciile aparante existente la momentul livrării și pentru care cumpărătorul a semnat procesul-verbal de recepție fără obiecțiuni;
  • Aceste subansamble vor fi înlocuite numai contra cost de câtre unitatea de service autorizată;
  • Certificatul de garanţie are valabilitatea numai însoţit de documentul de plată eliberat la cumpărarea produselor (factura fiscală/electronică, chitanţa fiscală sau chitanța de la curier);
  • Manipularea încorectă a butonului de volum în timp ce boxa (bunul) se află la alimentarea 220V.

În cazul în care o reparație sau înlocuire nu se poate efectua pe garanție ca urmare a neîndeplinirii condițiilor, producătorul va analiza defectul și va întocmi un deviz de reparație în care va detalia lucrările ce se impun a fi efectuate și costul acestora. În cazul în care cumpărătorul nu acceptă acest deviz, producătorul nu este obligat să efectueze lucrarea, fiind exonerat de orice răspundere.

NOTĂ:
Drepturile consumatorului sunt conforme cu O.G. nr. 21/1992 şi. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată.
Orice 
nouă lege sau Hotărâre Guvernamentală va modifica acest Certificat de garanţie după noile reglementări.